Meteen naar de inhoud

ADD / ADHD

Gedragsstoornissen

Wat is het ?

Er is een verschil tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen.  Iedereen vertoont wel eens lastig gedrag maar dat hoeft niet problematisch te zijn.
We spreken van gedragsproblemen wanneer iemand gedurende een langere periode een patroon laat zien van negatief, opstandig of driftig gedrag of gedrag dat tegen de normale omgangsvormen ingaat (zoals vechten, stelen, liegen). We spreken van een gedragsstoornis wanneer iemand een aangeboren, niet te genezen gedrag vertoont voorkomend uit een aandoening als Autisme, ADD, ADHD of een persoonlijkheidsstoornis. 
Spoor8 behandelt ADD en ADHD.

Symptomen / klachten

ADHD
De belangrijkste symptomen van ADHD zijn onoplettendheid (aandachtstekort), impulsiviteit en hyperactiviteit. Deze symptomen komen afzonderlijk of in combinatie voor in verschillende verschijningsvormen:

  • het gecombineerde beeld, met zowel onoplettendheid als hyperactiviteit/impulsiviteit
  • het beeld waarbij onoplettendheid voorop staat
  • het beeld waarbij hyperactiviteit en impulsiviteit overweegt

Het gecombineerde beeld komt het meest voor.

Echter, wanneer een kind symptomen van ADHD vertoont, wil dat nog niet zeggen dat het deze stoornis ook echt heeft. Tijdelijke of plotseling voorkomende symptomen van ADHD kunnen een reactie zijn op een traumatische gebeurtenis of een heel spannende periode. Rusteloosheid kan bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van een bepaalde angst.

Bij kinderen die in hun dagelijkse functioneren belemmerd worden door een extreme mate van hyperactiviteit, impulsiviteit en/of aandachtstekort is sprake van de diagnose ADHD

ADD
Veel mensen weten niet dat ze ADD hebben omdat ze ADD symptomen niet herkennen of nog niet afweten van het bestaan van ADD. 
De belangrijkste symptomen zijn;

  • Je bent gevoelig en betrokken maar hebt  moeite met het tonen van je gevoelens. Je trekt je graag terug en hebt tijd voor jezelf nodig
  • Moeite met concentreren
  • Uitstelgedrag, je schuift vaak dingen voor je uit
  • Je bent vaak wat chaotisch en dromerig

Behandelingen

Ofschoon een gedragsstoornis niet te genezen is, wil dit niet zeggen dat er niets aan te doen is. Voor uw behandeling kijken we vooral wat voor U werkt, gewoon heel praktisch. Niet het praten centraal, maar het ervaren en het doen. We helpen je door middel van concrete opdrachten om van destructief naar constructief handelen over te gaan. Hierin kun je succeservaringen opdoen of word je juist geconfronteerd met jouw eigen gedrag.

Wanneer je gaat timmeren, op de piano spelen of een spel gaat spelen dan zijn er altijd regels en een focus nodig. Als je in het wilde weg op de spijker slaat, raak je je duim. Noten worden muziek als ze op het juiste tempo worden gespeeld. En in spel kun je ervaren hoe het is om zelf de scheidsrechter te zijn en het team te leiden of geleid te worden door een ander. Door te ontdekken dat je iets kan afronden, iets constructiefs kunt maken en kunt samenwerken, zal jouw zelfbeeld ook veranderen. Met deze positieve ervaring durf je wellicht moeilijkere uitdagingen aan te gaan. Op deze manier kan de vicieuze cirkel worden doorbroken. Daarnaast is er veel aandacht voor het aanvaarden van jouw aandoening. Omdat die niet te genezen is, zal je moeten accepteren dat dit bij jou hoort en er mee moeten leren omgaan.
Je kunt ervaren dat je alternatieven kunt vinden en toepassen in plaats van het destructieve of negatieve gedrag. We besteden veel aandacht aan het in de praktijk gaan brengen van deze vaardigheden.

Medicijnen

Vaak zal je beter kunnen omgaan met de gedragsstoornis door onze therapie.  Soms worden bij gedragsstoornissen medicijnen voorgeschreven (denk aan ADD/ADHD medicijnen). Dit zorgt ervoor dat u beter functioneert. Medicatie wordt echter alleen voorgeschreven wanneer dit echt nodig is. Medicijnen kunnen soms vervelende bijwerkingen hebben.

Wacht niet lang met hulp zoeken! Bel naar 035-7607480 om ons te spreken of een afspraak te maken of laat hier een bericht achter en wij bellen je zo snel mogelijk terug.